تبلیغات
نبرد ورزشی - ورزش و مطبوعات محلی

ورزش و مطبوعات محلی

چهارشنبه 24 شهریور 1389 04:36 ب.ظ

نویسنده : نبرد ورزشی

ورزش و مطبوعات محلی

 محمد رضا حسینی

مطبوعات محلی با توجه به رسالت اطلاع رسانی، طبیعی است که به امر ورزش اهتمام ویژه ای داشته باشند. یک واقعیت تلخ تاریخی که همواره  بخش اعظمی از جامعه را زجر داده و کماکان نیز مشاهده می شود، رشد و توسعه بخشی و ناهماهنگ در سطوح مختلف ساختار کشوری و از آن بدتر و تبعیض آمیزتر، عقب ماندگی در نقاط مختلف کشور و به خصوص نقاط مرزی است.

با این تفاصیل به نظر می رسد که انعکاس این مشکلات از طریق مطبوعات محلی، فرصت مناسبی باشد تا به این وسیله، مشکلات، اولاً در سطح استانی و بعد در سطح ملی مطرح شوند. در پردازش و تحلیل مشکلات ورزش محلی می توانیم چند نکته را در نظر قرار دهیم:

1-      تعامل دوسویه بین مطبوعات محلی و دستگاههای متولی ورزش، بنیادی ترین عنصر در جهت دستیابی به نتیجه منطقی است. اساساً برای حل مشکل، باید از چالش پرهیز کرد. وجود فضای چالشی، کمک موثری به تلطیف فضای گفتمانی نمی کند. اگر هدف رفع مشکل باشد، قاعدتاً همه می بایست، ضمن انتقاد ونه تخریب، به ارایه طریق اقدام کنند. گسترش تعامل و درک مشترک از موضع واحد، برای برخورد با مشکلات، زمینه ظهور اراده ی راستین برای حل آنها را امکانپذیر می سازد.

2-      مطبوعات محلی با هدف خدمت به ورزش، درتحلیل هایی که در هر رشته ورزشی دارند، باید قبل از هر چیز براساس داده های واقعی عمل کنند. اگر باور داشته باشیم که تصور نادرست، منتج به تصدیق نادرست می شود، طبیعی است که در تحلیل ها نیز این اصل و نتایج حاصل از آن دامنگیر موضوع مورد تحلیل واقع شود؛ بنابراین تحلیل براساس داده های غلط، طبیعی است که نتایج غلط و گمراه کننده در پی خواهد آورد؛ اما داده های درست از منابع رسمی و مطمئن و مرتبط به امر ورزش، باید اخذ شود که ادارات ورزشی و هیأت ها متولی این امر هستند. این داده ها، باید از مسوول و یا مسوولان رسمی این ادارات که به صورت رسمی ابلاغ می شود، مورد استفاده قرار گیرد.

3-      مطبوعات محلی در کنار خبررسانی، بخشی نیز به مصاحبه با مسوولان  وکارشناسان رشته های مختلف ورزشی اختصاص می دهند. در مبحث مصاحبه، باید در درجه اول، اهمیت موضوع مصاحبه و زمان آن و نوع سوالات و پیش بینی احتمال جواب های مصاحبه شونده مد نظر قرار گیرد. هدف در مصاحبه، باید مشخص باشد و بازتاب  درج مصاحبه در نشریه نیز از موارد اساسی است که باید میزان و نحوه تاثیرگذاری آن برمخاطب مورد ارزیابی قرار گیرد. از مصاحبه، باید در ساختارشناسی ارتباط بخشهای مختلف یک اداره و یا سازمان با یکدیگر شناخت کافی داشت. اگر در مصاحبه با یک مقام مافوق، ناکارآمدی بخشی از ساختار اداره و یاسازمان مطرح است، می بایست به مسوولیت های مقامات آن بخش نیز به صورت اساسی پرداخته شود؛ چرا که در بررسی سیستماتیک هیچ گاه نمی توان نقطه ای را که عموماً عالی ترین مقام یک ساختار است، مقصر دانست؛ زیرا در فرایند کارکرد سیستماتیک، اساساً جایی برای بخشی نگری وجود ندارد.

 فلسفه نگرش و کارکرد سیستمی، فرابخشی است با کارکرد متفاوت فنی در قسمتهای مختلف؛ اما با یک هدف. در چنین سیستمی، مسوولیت ها مشخص است و عالی ترین مقام، بیشترین نقش نظارتی و البته مدیریتی دارد؛ بنابراین باید با درک درست از فلسفه و ساختار فعالیت یک تشکیلات، در انعکاس مشکلات و یا مقصر دانستن فرد خاصی، باید با احتیاط بیشتری رفتارکرد؛ بنابراین باید مراتب مسوولیت ها را شناخت و در انعکاس خبر براساس حیطه مسوولیتها عمل نمود.

 مطبوعات محلی در بحث مصاحبه با کارشناس می توانند از کارشناسانی که دارای تخصص مرتبط به حوزه بحث  هستند، استفاده کنند.همچنین می توان با کارشناسانی صحبت کرد که اساساً به بحث فنی و تخصصی و کمتر به موضع گیری در قبال اشخاص بپردازند. استفاده از نظرات کارشناسی که برخوردار از تجربه و تخصص و علم روز و مسلط به آنچه که در پیرامون او می گذرد، منطقی تر به نظر می رسد.

در تحلیل نهایی، آنچه که مطبوعات محلی در فلسفه وجودی و کارکردی خود دارند، انعکاس مشکلات و همچنین اقدامات مثبت است. نقد یک کارکرد یا برنامه در واقع پرورش، هر چه بهتر کردن و رفع نواقص است، در جهت دستیابی به نتیجه بهتر. اگر انتقاد را وسیله تحقیق و علم و معرفت را اساس تحقیق بدانیم، آنچه قبل از همه در نقد و انتقاد مورد توجه است، داشتن مطبوعات و شناخت نسبت به مسئله مورد بحث است؛ بنابراین باید نقد را یک بحث علمی قلمداد کنیم و براساس شناخت از ماهیت اصلی و واقعی مسئله در جهت رفع نواقص آن کوشا باشیم.

مطبوعات محلی در کنار مطبوعات ملی، فرصت مناسبی هستند که مشکلات و کمبودهای امکانات ورزشی را منعکس نمایند. باید در جهت تعادل مطبوعات محلی با مطبوعات ملی تلاش کرد و در جهت گسترش ارتباطات رسانه ای که کانال مهمی برای رساندن پیام نقاط محروم به مرکز کشور است، نهایت استفاده را برد.

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -